Algemene voorwaarden  - N.V. André Thiry © - THIRY.BE WEBSHOP

  

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met de N.V. André Thiry © Webshop  worden gesloten op de website www.thiry.be

Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

  

Aangeboden verf en/of materiaal

N.V. André Thiry © biedt via haar website producten aan, die N.V. André Thiry ©  gratis laat afhalen door (potentiële) afnemers.
  

Bestelproces en totstandkoming van de overeenkomst

Bestelling via de webshop dienen te worden afgehandeld met "Paypal", één van de veiligste manieren van internet-bankieren. 
Maak gebruik van je Paypal account (die je best aanmaakt en koppelt aan je bankkaart) om je betaling te voltooien. 

Bestelprocedure gaat als volgt; Om producten aan te kopen, dient u ze toe te voegen aan uw winkelmandje. Zodra u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, dient u uw gegevens in te vullen. Vervolgens voert u de nodige gegevens in voor de betaling van de dienst. Als alle gegevens goed zijn ingevuld, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, is uw aankoop definitief en ontvangt u een bevestigingse-mail.
 

Prijzen  en betaling

Alle prijzen zijn in EURO en INCLUSIEF BTW volgens het geldende tarief, tenzij expliciet anders wordt vermeld.

Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de prijzen correct zijn, aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor duidelijke weergave- en drukfouten of weglatingen.

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

  

Het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht wordt uitdrukkelijk uitgesloten indien dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld en geldt voor de volgende typen goederen:

- Goederen vervaardigd volgens de specificaties van de consument (zoals mengverf op kleur),
- Goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben,
- Goederen die uit hun aard niet kunnen worden teruggezonden worden,
- Goederen die snel bederven door verkeerde omstandigheden.

  

Goederen in promotie

Indien u een bestelling doet tijdens een promotionele periode geldt deze prijs enkel tijdens de aangegeven actieperiode. Dergelijke promotieproducten worden niet teruggenomen.

  

Afhaling

Het bestelde product kan enkel worden opgehaald bij N.V. André Thiry ©, Mechelsestraat 125 of Halvestraat 15, 3000 Leuven. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat U uw bestelling zo snel mogelijk ontvangt. Als U uw bestelling plaatst voor 14u op een normale werkdag, kan U zonder tegenbericht de bestelling ophalen in het door U geselecteerde filiaal vanaf 9u ’s morgens op de werkdag die volgt op de dag dat U besteld heeft.

Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de vooropgestelde termijn aan te bieden, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Ingeval we niet in staat zijn om de goederen binnen desgewenste tijd klaar te hebben, kunt u de niet-beschikbare bestellingen annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld. Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van de goederen. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend.

  

Verzending

Om veiligheidsredenen bedraagt het maximale gewicht per bestelling 30 Kg. 
De verzendkost voor producten onder dit gewicht bedraagt 14€. 
Voor bestellingen van meer dan 30 Kg vragen we U een mailtje te sturen.  
 

Klachten

Indien de goederen niet overeenstemmen met de goederen die u had besteld of u heeft een andere klacht, dan verzoeken wij u om zo snel mogelijk na ontvangst van de goederen contact op te nemen met ons om een gepaste oplossing te vinden voor uw probleem. Onze contactgegevens vindt u onderaan dit document.

  

Kleurafwijkingen

Het is mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen enigszins afwijkt van de kleur zoals u die eerder op uw monitor via de website heeft waargenomen. Dit kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, bijvoorbeeld het type en de instellingen van de monitor, de lichtinval, enz. Dergelijke afwijkingen liggen buiten de invloedsfeer van N.V. André Thiry © en kunnen dan ook geen grond vormen voor korting, afkeuring, ontbinding, schadevergoeding, etc..

  

Beperking van aansprakelijkheid

N.V. André Thiry © kan niet aansprakelijk geacht worden voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, morele en emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). Onze contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid is beperkt tot uw aankoopbedrag.

  

Overmacht

N.V. André Thiry © is niet verantwoordelijk in gevallen van overmacht, dit wil zeggen situaties die het ons onmogelijk of erg moeilijk maken (of hoge kosten opleveren) om onze verplichtingen onder deze overeenkomst uit te voeren. Daaronder zijn onder meer begrepen: natuurrampen, oproer, oorlogen en militaire operaties, nationale of lokale noodsituaties of noodweer, daden of nalatigheden van de overheid, economische geschillen van gelijke welke aard, acties van werknemers van ons bedrijf of andere bedrijven, brand, telecompannes, bugs in software van derden, wateroverlast, bliksem explosies, instortingen evenals iedere handeling of nalatigheid van een persoon of entiteit die buiten onze redelijke controlemacht valt.

  

Contactgegevens en maatschappelijke zetel


André Thiry & Co N.V.

Mechelsestraat 125
3000 Leuven 

 

Tel: +32 (0)16 239825
Fax: +32 (0)16 235013 

 

info@thiry.be
www.thiry.be

 

BTW/TVA: BE 414.688.064

HRL/RCL: 28 161
 

KBC: 431-0205591-18

FORTIS: 230-0509700-82


 

 


Bezoekers- en gebruikersrechten -  
N.V. André Thiry © THIRY.BE WEBSITE