Zwembad

 

Geniet eindelijk van je zwembad! 

Zwembadproducten onderhoud tip hint produkten producten
Zwembad materiaal toebehoren onderhoud net skimmer thermometer steel netten
Zwembad Tip Tips Pool Hint Hints
Duktrad
bayrol
splash kidpool
Onderhoudsproducten
 

We hebben alles in huis om Uw zwembad,
sauna & jacuzzi te doen schitteren!  

Toebehoren

 

Schepnetten, Skimmer-netjes, Thermometers, Télé-Stelen, enz... 

** Alvorens het zwembad te vullen:

Controleer eerst of er kalkafzetting is op wanden of bodem. Deze kan veilig verwijderd worden met "ontkalker-ontvetter ATL" (bevat geen zoutzuur) - controleer of er nog droge algen aanwezig zijn (gladde of groene wanden). Dit kan gemakkelijk verholpen worden met een oplossing van 1 deel Natriumhypochloriet 47-50° in 2 tot 3 delen water. (Gummi handschoenen aandoen) Afwassen en goed naspoelen om verbleking van de wanden te voorkomen. 

 

** Na het vullen:

A. De PH-waarde controleren met de PH-testkit, en op peil brengen. De ideale PH-waarde is 7.4. Mag in geen geval lager zijn dan 7.2 en niet hoger dan 7.8. Is de waarde te laag dan moet ze verhoogd worden met PH-plus. Dosis: 100gr PH-plus per 10m3 water om 1/10 van de schaal te verhogen. Bij een te hoge PH-waarde komt er teveel gebonden (niet werkzame) Chloor in het water. Gebruik dan PH-min. Dosis: 100gr PH-min per 10m3water om 1/10 van de schaal te verlagen.

B. Controleer het actieve Chloorgehalte met de Chloortestkit. De ideale waarde schommelt tussen 1 en 1,5ppm zoals zichtbaar op de testkit. Bij een te lage Chloor-waarde moet deze verhoogd worden met:

 

1. Vloeibare Chloor. (=V.C). De dosis hangt af van de concentratie. De meest gangbare is Natriumhypochloriet 47-50°. Aanvangsdosis (bij nieuwe vulling) is 1L V.C. per 30 m3 water. Onderhoudsdosis is (iedere avond) 1L V. C. per 100 m3 water. Deze dosis is een richtlijn en moet gecontroleerd worden met de Chloor-testkit.

 

2. Chloorgranulaat 60%actieve chloor. Wordt best gebruikt voor een Chloorschok; door de kleine korrels lost granulaat vlug op en door de hoge concentratie is er weinig nodig om het juiste peil van de actieve Chloor te bereiken. Verbruik Chloorgranulaat: Nieuwvulling: 150gr per 10m3. Onderhoud: 30gr per 10m3. Bij hoge temperaturen en regenweer de dosis met 50% verhogen. Schokbehandeling: 300gr per 10m3.= chloorstoot

 

3. Chloor tabletten 200gr = 95% actieve Chloor. Worden best gebruikt om het peil van de actieve Chloor over een langere periode (vakantie) te behouden. (Grote blokken lossen trager op). Is gemakkelijker, veiliger en laat geen schadelijke resten na, beïnvloedt de PH niet zoals de VC. Om het verbleken van de bodem te voorkomen worden de tabletten best in een vlotter die bovendrijft geplaatst. Onderhoudsdosis: om de 1 á 3 weken 1 tablet per 25m3 afhankelijk van de temperatuur. 

 

Andere hulpmiddelen 

 

"Aqua net" in water is Aqua net kleurloos, smaak- en geurloos. Het is een veilig product welke de werking van de chloorpreparaten ondersteund en er voor zorgt dat het vuil in de filterinstallatie achterblijft. Aqua net steeds in het zwembad gieten waar het water erin gepomt wordt, nooit in de skimmer toevoegen : kan dan voor een snellere verzadiging van de filter zorgen. Aanvangsdosis: 500m1 per 10m3 water. Onderhoudsdosis: alle weken 50m1 per 10m3 water. 

 

TIP: hoe wisselvalliger het weer, hoe regelmatiger u de Chloor- en PH-waarde moet nakijken. 

 

"Vlokker ATL" doet het fijne vuil samenklitten, dus aangewezen bij troebel water. Dosis : poeder 100gr per 10 m3 water, oplossen in een emmer water en toevoegen in het zwembad waar het gefilterd water erin gepompt wordt, nooit in de skimmer. Vloeibaar : 200cc per 10 m3 water, toevoegen in het zwembad waar het gefilterd water erin gepompt wordt, nooit in de skimmer. 

Zuurstofmethode 27ppm 2L. gestabiliseerde waterstofperoxide 100vol per 10m3 water. Nooit chloor gebruiken.
"Vlokker" is onschadelijk en afbreekbaar. 

 

 
Voor plonsbadjes

Kind-vriendelijk!

Tips
randfix zwembad - Rand Fix
Rand Fix

Voor het gemakkelijk schoonmaken van de waterlijn!

 

Probleemoplosser & Onderhoudtips

 

1. Groen of bruin water

 

Groen water :
Oorzaak: Abnormale ontwikkeling van groene algen. Er zijn onvoldoende  producten in het water. 
Hulpmiddel 1 : Chloorstoot met snelle werking doorvoeren. Ongeveer 150gr. chloorgranulaat en 250ml. Aqua Net per 10m3 water toevoegen. Of 300gr. Chloorgranulaat per 10m³ water.
Of 2L Vloeibare Chloor per 10m³ water.

 

Bruin water :

Oorzaak : Ijzeruitval bij nieuwvulling of bruine algenontwikkeling
 

Bij ijzeruitval : 
Hulpmiddel 2 : "Vlokker" toevoegen.
100-150gr vlokker in poeder per 10 m³ water toevoegen. Poeder in emmer water en toevoegen waar het water het zwembad instroomt.
200-300cc vloeibare Vlokker per 10 m³ water toevoegen.
Bij bruine algen zie Hulpmiddel 1

 

2. Melkachtig of troebel water.

Oorzaak: Kalkuitval bij temperatuursstijging van het water. 

Zie Hulpmiddel 2  

 

3. Gladde wanden

Oorzaak: Begin van algenvorming.  

Hulpmiddel 3 : Dubbele onderhoudsdosis van chloor en Aqua Net toevoegen.
60gr chloorgranulaat + 100ml Aqua net per 10 m³ water.
of 350cc vloeibare chloor + 100cc Aqua net per 10 m³ water.

4. Water irriteert ogen en slijmvliezen

Oorzaak: PH-waarde is niet in orde en er is een overmaat aan gebonden chloor aanwezig. Bij een foute PH-waarde wordt de chloor gebonden en is deze niet werkzaam tegen algen. 

Hulpmiddel 4 : PH-waarde juist zetten met PH-plus of PH-min, dosis is vermeld op de verpakking.                                                        

 

5. Onaangename geur

Oorzaak: Er is organisch afval aan het verteren en dus te weinig chloor aanwezig. 

zie Hulpmiddel 1.

 

6. Geel water

Oorzaak: Teveel ijzerneerslag in het water.

Hulpmiddel 6: zie Hulpmiddel 1

7. Chloor werkt niet

Oorzaak: De PH-waarde niet in orde.

Zie Hulpmiddel 4 

8. Zwarte algen

Oorzaak: Algen met een hoge weerstand hebben zich op bodem en wanden van het zwembad vastgezet, vooral op vuile kiezelmergelresten. Komt veel voor bij hoge temperaturen.

Hulpmiddel 5 Chloorgranulaat 300gr. en 250ml. Aqua Net per 10m³ water toevoegen.

 

9. Voetschimmel

Oorzaak: Voetschimmels komen voornamelijk voor op houten vloeren in kleedkamers, douches,enz. 

Hulpmiddel 6 : Gebruik een aangepast ontsmettingsmiddel. (bvb; Hulpmiddel 1)

 

10. Amoeben

Oorzaak : Amoeben zijn de gevreesde verwekkers van hersenvliesontsteking. Zij treden op bij temperaturen hoger dan 26°C. De oorzaken liggen bij een grove filtermassa, bv. zand, in onreinheden en organische stoffen langs en in het zwembad. 

Hulpmiddel 7 : Zwembad leegmaken en alles behandelen met een aangepast ontsmetingsmiddel.
                                         

11. Kalkafzetting op wanden, bodem en filter

Oorzaak: Te hoge watertemperatuur waardoor kalkuitval ontstaat. Gebruik van hard water, evenals het gebruik van kalkhoudende preparaten.

Hulpmiddel 8 : Indien mogelijk de oppervlakten insmeren met ATL ontkalker, 2 minuten laten inwerken en naspoelen met water. Draag steeds handschoenen.

 

12. Vuile zwarte randen en wanden

Oorzaak: Zonne-olie, verharde huidresten, transpiratie, neerslag van gasolieverwarming, enz...

Hulpmiddel 9 : Afwassen met een oplossing van Industriële Ontvetter of Ecoclean of Panama. 
Om alle vet en organisch verhard vuil te verwijderen.. 1L oplossen in 2,5 tot 5L water. Met spons aanbrengen en laten inwerken. Grondig naspoelen.

 

13. Vetafzetting op filterkousen en filterzand

Oorzaak: Zonneolie en afzetting organische stoffen zoals onder nr.12.

Hulpmiddel 10 : 1/2L Industriële Ontvetter ATL in de skimmer gieten. De filter 1 minuut laten trekken en dan 1 nacht stilleggen. Daarna keerspoeling doen.
                                          

14. Olievlek op het water

Oorzaak: Zonneolie op het zwembadwater.

Hulpmiddel 11 : Industriële Ontvetter ATL verdunnen (1 op 10L water). In een kleine handverstuiver gieten en vernevelen over het wateroppervlak.

 

15. Abnormaal Chloorverbruik

Oorzaak: Te hoge bezettingsgraad van het zwembad en te hoge temperatuur. Een andere oorzaak is gebonden Chloor, omdat de PH-waarde niet in orde is. 

Hulpmiddel 12 : Gebruik Chloorstabilisator, zodat de ontbinding van Chloor door warmte, zonne- en UV-straling verminderd wordt. Of de PH-waarde dient bijgeregeld te worden. Zie hulpmiddel 2

 

16. Water wordt zwart en verspreidt een onaangename geur na de winter

Oorzaak: Verrotting van organisch afval gedurende de voorjaarsperiode, ontstaan door bladeren, bloesem, mos, enz....
Hulpmiddel 13 : In winter en voorjaar afdekhuif opleggen, overwinteringsproduct toevoegen. Gebruiksaanwijzing vindt u op de verpakking.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips